Reisdoel

Dit wordt  een  Reiki-expeditie  c.q.  Reiki-studiereis  met  enkele specifieke doelen, namelijk  plaatsen,  personen en instanties bezoeken die relevant zijn voor de traditie van Reiki.

Als eerste  betreft  het  plekken die rechtstreeks met  de grondlegger van Reiki,  Mikao  Usui,  te maken hebben, zoals zijn geboorteplaats, de berg waar hij zijn  verlichtingservaring heeft gehad en zijn begraafplaats met de gedenksteen.

Tevens worden plekken bezocht die te maken hebben met religies en spirituele tradities waaruit Usui en een student van hem,  Chujiro  Hayashi,  wellicht inspiratie hebben geput. Veelal zijn dit sowieso  al ‘toeristische plekken’, zoals heilige plekken van het  shintoïsme, het  boeddhisme en de Healing Buddha.
Eén van de reisdoelen is  deze mogelijke inspiratiebronnen inhoudelijk te bekijken en te bezien of er iets in  hun leringen  te herkennen is dat terug te vinden is in  de traditie van  Reiki, zodat het  wellicht aannemelijk  kan worden gemaakt  dat Usui  en/of Hayashi  daardoor geïnspireerd zijn geweest.  We kunnen ter plekke onderzoeken of hun namen, of specifiek  ‘Reiki’ ergens worden vermeld.

Een ander doel is ontmoetingen te hebben met Japanse Reiki-beoefenaars. Usui gaf in 1921 Reiki vorm en noemde dat  Usui Reiki Ryoho. Ook richtte hij een vereniging op onder de naam Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho Gakkai. Kort daarna  ontstond al tenminste één andere richting en dat is die van Hayashi  (Hayashi Reiki Kenkyukai). Vanaf hem zijn meerdere richtingen bekend, die broertje-zusje stromingen zijn van de ‘Hayashi-Takata-Furumoto’ (Usui Shiki Ryoho) tak, waarin veel Nederlanders hun Reiki hebben geleerd. Het  streven is  beoefenaars van andere stromingen als wel  leden van  de  Usui Gakkai  te  ontmoeten. Met deze Japanse beoefenaars kunnen ideeën uitgewisseld worden  over de essentie van Reiki en healing; een ontmoeting tussen Oost en West.

Als laatste:  we zijn in Japan en natuurlijk zitten er ook typisch toeristische plekken in het programma, zoals Mount Fuji.